Áo Dài THANH VÂN

• Địa chỉ: 354 Kim Ngưu,Hai Bà Trưng,Hà Nội

• Số điện thoại: 0977863333

• Email: ngthanhvanvn@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://AoDaiThanhVan.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/aodaithanhvan